Gitega : Ikiganiro n’abamenyeshamakuru ku binyoma vyavuzwe n’intwaro ya prezida Micombero mu mwaka w’1972-1973
Actualités Kirundi

Gitega : Ikiganiro n’abamenyeshamakuru ku binyoma vyavuzwe n’intwaro ya prezida Micombero mu mwaka w’1972-1973

Banyacubahiro mwese muri hano,Bamenyeshamakuru, Tugire amahoro ! Umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi (CVR mu mpfunyapfunyo), uri ku kivi kuva muri Kigarama umwaka w 2014. Twebwe tuwugize, ubu turi aba gatatu, kuko hari abari…